Ansamblid (.... - 3 liiget)

Rahvastepall

Ansambel moodustus 1998.a. mardipäevaks, mil ilmestasime Mart Laari esinemist väliseestlastele Rootsimaal. Kuna koostöö klappis, siis see ka jätkus. Sedavõrd ootamatu kollektiivi tekke juures ei olnud ka nimevalikuks pikemat aega ja nii sai see laenatud heade kolleegide ja koolivendade- "Untsakate" käest, kes seda nime oma tegevuse alguspäevil vastavalt Rohke Debelak`i juhenditele kandsid. Kuivõrd ka meie repertuaarid on küllalt suures osas kattuvad, siis ei ole me ka hiljem näinud põhjust seda nime muuta. Muusikaliselt niisiis mängime ülemöödunud sajandi vahetuse aegset simmanimuusikat kogu selle hiilguses. Seda kõike pakume ka suurima häämeelega Teile hääd inemesed!

Koosseis: Aleksander Sünter - lõõtspill, laul; Raivo Sildoja - viiul, laul; Sulev Salm - kitarr, laul

Üles